MIKÄ ON T-OPISTOT YHDISTYS?

 

Työelämäopistot (T-opistot) ry on perustettu vuonna 2010. Se on saanut nimensä jäseninä olevien kansanopistojen ja opintokeskusten läheisestä kytköksestä suomalaiseen työelämään.

Ryhmään kuuluu viisi kansanopistoa (Kiljavan opisto, Murikka –opisto, JHL –opisto, Aktiivi-Instituutti ja Työväen Akatemia) ja kolme opintokeskusta (KSL, TJS ja TSL). T-opistot ovat merkittävä osa suomalaista vapaata sivistystyötä sekä niiden työelämäkytköksen että kansalaisjärjestötaustansa vuoksi.

Opintokeskukset ja neljä ensin mainittua opistoa ovat keskittyneet pääasiassa lyhytkursseihin, Työväen Akatemia järjestää enimmäkseen ns. pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä linjaopintoja.

 

 

T-opistot ovat yhteiskunnallisesti suuntautuneita oppilaitoksia ja

ne pyrkivät aktiivisesti omalla toiminnallaan ja vaikuttamistyöllään
kehittämään suomalaista työelämää entistäkin paremmaksi!  

 

 

 

© T-opistot 2014-2019